Generhverv kørekort


Kontrollerende/Generhver af kørekort idømmes ved en betinget frakendelse af kørekortet. Prøvetiden er normalt 3 år. Hvis du inden for prøvetiden på tre år laver en overtrædelse, der medfører endnu en betinget frakendelse af kørekortet, vil kørekortet blive frakendt UBETINGET. Det betyder, at du mister kortet helt i mindst ½ år plus straffen for den sidste forseelse.

Kontrollerende køreprøver uddeles for 60% hastighedsoverskridelser med alm. biler. Lastbiler og kørsel med trailer / campingvogn straffes med køreprøver ved kun 40% hastighedsoverskridelse. Efter trafikuheld med skyld og ved grov hensynsløs kørsel, f.eks. over for rødt og gennem fodgængerfelt med fodgængere tæt på, er straffen også en ny prøve.

En kontrollerende køreprøve består af en teori- og en køreprøve på samme vilkår, som første gang man tager kørekort.
Dvs., at du skal bestå teori- og køreprøve første gang for at få dit kørekort.

Pris for undervisning og kørsel kr. 3.500,-

Kontakt os for personlig rådgivning med udgangspunkt i din aktuelle situation.
Telefon: 2299 1026