Helbredsmæssing køretest


Hvad er vejledende helbredsmæssig køretest?

Vejledende helbredsmæssig køretest er en test af kørefærdigheder hos personer med funktionsnedsættelse eller stærkt svækket kognitivt funktionsnivau i forbindelse med erhvervelse og fornyelse af kørekort.

På baggrund af den vejledende køretest kan politiet vurdere, hvorvidt ansøgeren og kørekortindehaveren hhv. kan erhverve og beholde førerretten, og om det evt. skal være med særlige indskrænkninger

Helbredsmæssigkøretest kr. 500,- pr. time